SPZ Celkem SPZ Auto SPZ Moto SPZ info Pobočky STK
38964 32828 6136 36635 385

Stanice technické kontroly STK v České republice

SPZka / STK

Stanice technické kontroly (STK)


Stanice technické kontroly (STK) jsou specializovaná zařízení, která provádějí technické prohlídky vozidel. Hlavním cílem těchto prohlídek je zajistit, že vozidla splňují všechny požadavky na bezpečnost a emise, a tím přispět k bezpečnosti silničního provozu a ochraně životního prostředí.

Počet stanic technické kontroly (STK) v Česke republice     385

Hlavní funkce STK


Technická prohlídka vozidel

 • Kontrola bezpečnosti: Kontroluje se stav brzd, řízení, podvozku, náprav, kol, pneumatik, světel a dalších bezpečnostních prvků.
 • Kontrola emisí: Měří se emise výfukových plynů, aby se zajistilo, že vozidlo splňuje normy pro ochranu životního prostředí.
 • Kontrola vybavení: Ověřuje se, zda vozidlo disponuje povinným vybavením, jako jsou například reflexní vesty, lékárnička nebo výstražný trojúhelník.

Ověřování shody s předpisy

 • Kontrolují se identifikační údaje vozidla (VIN, registrační značky) a shoda s technickým průkazem.
 • Provádí se ověřování homologace vozidla a jeho technického stavu ve vztahu k platným předpisům a normám.


Průběh technické prohlídky


 • Přistavení vozidla: Majitel nebo provozovatel vozidla přistaví vozidlo k prohlídce na STK.
 • Kontrola dokumentů: Prohlídka začíná kontrolou technického průkazu a dalších potřebných dokladů.
 • Fyzická kontrola: Provádí se detailní fyzická kontrola vozidla, včetně měření emisí a zkoušek jednotlivých systémů.
 • Výsledek prohlídky: Na základě provedené kontroly je vystaven protokol, který může mít tři základní výsledky:
  • Bez závad: Vozidlo je způsobilé k provozu bez jakýchkoli omezení.
  • S lehkými závadami: Vozidlo je způsobilé k provozu, ale musí být opraveno v stanovené lhůtě.
  • S vážnými závadami: Vozidlo není způsobilé k provozu a musí být opraveno a znovu přistaveno k technické prohlídce.


Platnost STK (roky)


Vozidlo První
prohlídka
Další
prohlídky
osobní automobil 4 2
nákladní automobil do 3 500 kg 4 2
nákladní automobil nad 3 500 kg 1 1
autobus 1 1
motocykl do 50 cm3 nebo do 50 km·h−1 s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly 6 4
motocykl nad 50 cm3 a nad 50 km·h−1 nebo motocykl opatřený šlapadly 6 4
traktor 4 4
nebrzděný přívěs do 750 kg 6 4
přípojné vozidlo do 3 500 kg kromě nebrzděného přívěsu do 750 kg 4 2
přípojné vozidlo nad 3 500 kg 1 1
vozidlo taxislužby, vozidlo s právem přednosti v jízdě, speciální automobil 1 1
vozidlo autopůjčovny s výjimkou nebrzděného přívěsu do 750 kg 1 1

  SPZ na přání
SPZka.cz je neoficiální portál o registračních značkách (SPZ) na přání. Ověřte si svoji značku na přání nebo si vytvořte novou. Informace jsou pouze orientační a vždy si je ověřte na příslušném úřadu. Další informace