SPZ Celkem SPZ Auto SPZ Moto SPZ info Pobočky STK
38374 32338 6036 36633 385

Pravidla serveru

  • Slušné chování: Respektujte ostatní uživatele a chovejte se zdvořile. Nepoužívejte vulgární jazyk, urážky, šikanu nebo jiné nevhodné chování.
  • Nevykořisťování serveru: Neprovádějte žádné činnosti, které by mohly poškodit server nebo jiné uživatele. Neposkytujte falešné informace, neprovádějte podvodné činnosti ani nešířte malware.
  • Respektování autorských práv: Nenahrávejte na server obsah, ke kterému nemáte práva, jako jsou cizí fotografie, texty nebo jiné materiály chráněné autorskými právy, pokud nemáte povolení od vlastníka práv.
  • Ochrana soukromí: Nepublikujte na serveru fotografie obsahující jiné osoby bez jejich souhlasu. Respektujte soukromí ostatních uživatelů a neposkytujte osobní údaje, pokud to není nezbytně nutné.
  • Vlastní obsah: Používejte na serveru pouze vlastní obsah, ke kterému máte práva, a který neohrožuje práva ostatních.
  • Dodržování zákonných předpisů: Dodržujte veškeré platné zákony a předpisy při používání serveru. Neposkytujte nelegální obsah ani neprovádějte činnosti, které jsou v rozporu se zákony.
  • Respektování pravidel komunity: Dodržujte všechna pravidla a pokyny stanovené správci serveru. V případě nejasností nebo otázek kontaktujte správce.
Server provozujeme zdarma a z vlastního nadšení pro registrační značky na přání. Dodržujte prosím pravidla serveru. Nerespektování pravidel může způsobit blokaci účtu nebo jiná omezení.  SPZ na přání
SPZka.cz je neoficiální portál o registračních značkách (SPZ) na přání. Ověřte si svoji značku na přání nebo si vytvořte novou. Informace jsou pouze orientační a vždy si je ověřte na příslušném úřadu. Další informace